AERIAL HOOP

AERIAL HOOP

Każdy z naszych pokazów, przy odpowiednich warunkach, możemy wzbogacić występem akrobatycznym!

Każdy z naszych pokazów, przy odpowiednich warunkach, możemy wzbogacić występem akrobatycznym! Taki występ może być wpleciony w pokaz ledowy lub stanowić odrębne show. Około 3-minutowy występ Mistrza Świata w Akrobatyce Powietrznej IPSF na kole 2023 r. , trenera i jurora wielu konkursów akrobatyki powietrznej- Igora Gajewskiego

A E R I A L H O O P
-akrobatyka powietrzna na kole podwieszanym lub naziemnym.
WYMAGANIA TECHNICZNE: wysokość sufitu min. 4m lub otwarta przestrzeń.
Podłoże o wolnej przestrzeni min. 20m2.
Rodzaj podłoża: płaski i stabilny.

Istnieje możliwość wyboru pokazu w wykonaniu duetu akrobatycznego.